MARE TERRA JARDINERS

A MareTerra estem sensibilitzats amb el canvi climàtic i amb l’escassetat d’aigua dolça de la nostra illa. Per aquest motiu ens hem especialitzat en eco-jardineria, jardineria regenerativa, biodinàmica i permacultura. Ens els nostres jardins prioritzem les plantes autòctones (per ser aquestes les que estan millor adaptades a les condicions de Menorca), els mètodes eficaços de reg i els productes ecològics per al seu manteniment, sempre amb l’assessorament d’un tècnic agrònom.

Disminuint el número de plantes foranes dels jardins, evitant l’ús de productes químics i fent una gestió sostenible de les podes, aconseguim no només preservar el nostre patrimoni natural sinó que també reduïm la vulnerabilitat dels nostres jardins a les plagues i contribuïm a la regeneració del sòl i dels diferents ecosistemes. Algunes de les tècniques que utilitzem són l’agricultura regenerativa, la biodinàmica, o la permacultura les quals ens ajuden a mantenir aquesta relació respectuosa amb el medi. No treballem mai ni amb espècies prohibides ni amb espècies invasores.

 

Desenvolupem projectes paisatgístics de petita i gran escala sense renunciar mai ni a l’eficiència ni a l’estètica. A més de jardins convencionals destinats al descans o al lleure, també dissenyem jardins mixtes que combinen flors, hort, herbes aromàtiques i plantes medicinals per millorar la vostra salut. 

 

Així doncs, amb la nostra feina volem comprometre’ns amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides com són: 

 

Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i de les condicions de sanejament. 

 

Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles. 

 

Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes. 

 

Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.